Publicats els vídeos a Youtube

Ja podeu trobar al canal oficial de TEDx els vídeos d’aquesta edició 2016 un cop publicats. Per posar-vos-ho més fàcil hem creat una llista amb els d’aquest any,:

Vídeos edició 2016

Recupera els vídeos de 2015

Amb ganes de més? 😉 Normal, a nosaltres també ens passa! Doncs ara pot ser un bon moment per recuperar les xerrades de la primera edició. A gaudir!